Slide background
Slide background

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W CHEŁMNIE

NAJBLIŻSZE LICYTACJE

Licytacja nr KM 28096/14
DATA I MIEJSCE LICYTACJI

2016-05-25
godz. 11:15
Sąd rejonowy w Chełmnnie, ul. Toruńska 3 sala. 9

CENA

Cena wywoławcza:
46 106,67 zł
Cena oszacowania:
69 160,00 zł

PRZEDMIOT LICYTACJI

Geodezyjnie oznaczona działka nr 899/4 o powierzchni 4000m2. Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, woda. Na działce postawione jest przyłącze energetyczne. Są to grunty sklasyfikowane geodezyjnie jako R IIIa, więc podlegające wyłączeniu z produkcji rolnej, przy przeznaczeniu na działalność nierolniczą.

WITAM NA MOJEJ STRONIE

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.
(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji)

KANCELARIA KOMORNICZA W CHEŁMNIE

Poprzeczna 27a, 86-200 Chełmno

Godziny urzędowania:
Codziennie od poniedziałku do piątku 715 - 1700
We wtorki 800-1700 komornik lub asesor przyjmuje 830 - 1130 oraz 1300 - 1500

Kancelaria | Właściwość terytorialna | Poradnik | Dokumenty | Licytacje (ruchomości / nieruchomości) | Kontakt | Polityka prywatności

Copyright © 2016 Marcin Gajda